ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการเนื่องจากครบวาระ ประจำปี 2567

15 ม.ค. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการเนื่องจากครบวาระ ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการเนื่องจากครบวาระ ประจำปี 2567
- วันเวลารับสมัคร วันจันทร์ที่ 15 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
- สถานที่รับสมัคร เขตเลือกตั้งวิทยาเขตสุรินทร์ ณ ห้องแผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ ชั้น 1 อาคารงานบริหารทรัพยากร
- วิธีการลงคะแนน ลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Link ใน Email  ชื่อ.นามสกุล@rmuti.ac.th ของท่าน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 - 15.00 น.

สแกน QR Code เพื่อดาวโหลดใบสมัคร 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
โทร 093-5199590 , 093-1420905

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ปฏิทินเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการเนื่องจากครบวาระ ประจำปี 2567 »» DownLoad File
2. ใบสมัครกกสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯปี 67 (DOCX) »» DownLoad File
3. ใบสมัครกกสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯปี 67 (PDF) »» DownLoad File
4. ข้อบังคับฯ - ว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาฯ - 2560 (ฉบับที่ 1) »» DownLoad File
5. ข้อบังคับฯ - ว่าด้วยคุณสมบัติกรรมการสภาฯ - 2563 (ฉบับที่ 2) »» DownLoad File
6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ 2567 (ฉบับปรับปรุง) »» DownLoad File
7. คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2567 (ฉบับปรับปรุง) »» DownLoad File
8. หนังสือให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งพนงในสถาบันฯ เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 2567 »» DownLoad File
9. ประกาศ การแสดงวิสัยทัศน์ฯ 2567 »» DownLoad File

แกลลอรี่