ร่วมบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยผ่าน e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


ใ้หักับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-6-07592-9
e-Donation หรือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์คือระบบรองรับข้อมูลการรับบริจาค และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค ให้สามารถใช้สิทธิสดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร การบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานผ่านระบบ e-Donation ทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ขั้นตอนการบริจาคผ่านแอป

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • • บริจาคง่าย ไม่ต้องขอใบอนุโมทนา
  • • บริจาคผ่าน QR Code ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • • บริจาคเท่าไรก็สามารถลดหย่อนภาษีได้
  • • เลือกบริจาคผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ไม่ต้องใช้เงินสด
  • • ดอกสัก เป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ หมายถึง ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์
  • • สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์กรมสรรพากร rd.go.th >> ระบบ e-Donation >> สำหรับผู้บริจาค >> เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการยื่นแบบแสตงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านระบบ My Tax Account แล้วยังได้พิจารณาคืนภาษีเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องรอเอกสาร