แผนกวิทยบริการ


ประวัติห้องสมุด " ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีชื่อเรียกว่า ห้องสมุดธรรมนูญ สิงคเสลิต ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาเขต นับตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม เดิมมีสภาพเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น เนื้อใช้สอยประมาณ 864 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับอาคารอำนวยการ"

“บริการห้องสมุด
1. บริการสมัครสมาชิก
2. บริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด
3. บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า
4. บริการรับจองหนังสือ
5. บริการสำรองหนังสือ
6. บริการรับคำเสนอแนะหนังสือใหม่
7. บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดออนไลน์
8. บริการถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด
9. บริการให้คำแนะนำวิธีการเขียนอ้างอิงเอกสาร
10.บริการข่าวสารทันสมัย
11.บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นคว้า
12.บริการจำทำสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด ”

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ฤทธิรณ ในโอกาศไดรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...
12 ก.พ. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุเนตรา ทองจันทร์ ในโอกาศไดรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา มทร.อีสาน...
12 ก.พ. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ...
12 ก.พ. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการเนื่องจากครบวาระ ประจำปี 2567...
15 ม.ค. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ...
11 ม.ค. 2567
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY “สุจริต โปร่งใส สุรินทร์ใสสะอาด 2567”...
27 ธ.ค. 2566
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

กิจกรรม


เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ถวายในชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส และทำบุญกฐินตกค้าง 79 วัด ทอดถวาย ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ...
27 พ.ย. 2566
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.
พิธีเปิดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566...
17 พ.ย. 2566
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.
พิธีฝึกซ้อมย่อยซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566...
13 พ.ย. 2566
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข่าวประชาสัมพันธ์#RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #สนง #สนง.

 
 
 
 
wrapkit
   Resources Department
แผนกวิทยบริการ
Resources Department.
Copyright © 2020
Rajamangala University of Technology Isan SURIN Campus., All rights reserved.

by Information Technology Department