ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN)

ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN)
เข้าสู่ระบบ
ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN)

ชื่อบัญชี และรหัสผ่าน ใช้บัญชีเดียวกันกับบัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ต

สามารถติดต่อสอบทางอีเมล์ : samran.ph@rmuti.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : 044-153062 ต่อ 1020 Fax : 044-5207642 เบอร์ภายใน 1020

(ระบบจัดการข้อมูลการจองอาคารสถานที่ (E-Booking RMUTI SURIN) รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)