หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา    


นางสาวธันยกานต์ คูณสิน


หน่วยงานฝ่ายใน มทร. สุรินทร์

•   มทร. สุรินทร์
•   สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
•   งานบริหารทรัพยากร
•   งานบริการการศึกษา
•   คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
•   คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ฤทธิรณ ในโอกาศไดรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ฤทธิรณ ในโอกาศไดรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลั ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุเนตรา ทองจันทร์ ในโอกาศไดรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา มทร.อีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุเนตรา ทองจันทร์ ในโอกาศไดรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567

ชวนเที่ยวงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน  ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเข ...


ข่าวแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา
ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ (knowledge management) ประจำปีการศึกษา 2566-2569

ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ (knowledge management)  ประจำปีการศึกษา 2566-2569

...
โครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 รองศาตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส ...
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประกวดผลงาน โครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประกวดผลงาน โครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) ประจำปีการศึกษา ...
 

เว็บไวต์ที่เกี่ยวข้อง

กพร.
   

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

ม. ราชภัฎสุรินทร์
ม. เฉลิมกาญจนา
ม. วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์
มจร.สุรินทร์
 
 
แผนกประกันคุณภาพการศึกษา งานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
E - Mail : QA_SURIN@hotmail.com