เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ถวายในชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส และทำบุญกฐินตกค้าง 79 วัด ทอดถวาย ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์

27 พ.ย. 2566

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ถวายในชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส และทำบุญกฐินตกค้าง 79 วัด ทอดถวาย ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภรณี หลาวทอง คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกับ นายประเสริฐ โยธีพิทักษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และ นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ถวายในชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส และทำบุญกฐินตกค้าง 79 วัด ทอดถวาย ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยเขตสุรินทร์ สนับสนุนโรงทานข้าวไข่เจียว