ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” จำนวน 46 ชนิดกีฬา จัดแข่งระหว่างวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6

17 พ.ย. 2566

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” จำนวน 46 ชนิดกีฬา จัดแข่งระหว่างวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” จำนวน 46 ชนิดกีฬา จัดแข่งระหว่างวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองช้างเกมส์” จำนวน 16 ชนิดกีฬา จัดแข่งระหว่างวันที่ 12 - 18 มกราคม 2567 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับ นายวุฒิชัย ชัยจิตต์ ผู้อำนวยการกองการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ผู้แทนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จังหวัดสุรินทร์ 13 ฝ่าย และสื่อมวลชน ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ให้การสนับสนุนบุคลากรและสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” ในครั้งนี้ด้วย

แกลลอรี่