พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งจอมสุรินทร์ รุ่นที่ 3 วาระที่ 2 เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

13 พ.ย. 2566

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งจอมสุรินทร์ รุ่นที่ 3 วาระที่ 2 เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งจอมสุรินทร์ รุ่นที่ 3 วาระที่ 2 เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประดิษฐานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล โดยมีพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดศาลาลอย เป็นประธานสงฆ์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ประกอบพิธี ณ วนอุทยานพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์