ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตในอุตสาหกรรมจักรกลชั่นสูงและหุ่นยนต์สนับสนุนการผลิต สู่การพัฒนารากฐานกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

19 เม.ย. 2567

งานบริหารทรัพยากร

       ร่างประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตในอุตสาหกรรมจักรกลชั่นสูงและหุ่นยนต์สนับสนุนการผลิต สู่การพัฒนารากฐานกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ร่างประกาศประกวดราคา »» DownLoad File
2. ร่างเอกสารการประกวดราคา »» DownLoad File
3. กรณีวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ »» DownLoad File
4. รายละเอียดการจัดซื้อ »» DownLoad File
5. ขอบเขตงาน »» DownLoad File