ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

19 เม.ย. 2567

งานบริหารทรัพยากร

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา »» DownLoad File