น้อมกราบถวายความอาลัยยิ่ง พระพรหมวชิรโมลี ละสังขาร วันที่ 12 เมษายน 2567

12 เม.ย. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       น้อมกราบถวายความอาลัยยิ่ง พระพรหมวชิรโมลี ละสังขาร วันที่ 12 เมษายน 2567

น้อมกราบถวายความอาลัยยิ่ง พระพรหมวชิรโมลี  ละสังขาร ด้วยสิริอายุ 90 ปี พรรษา 69 วันที่ 12 เมษายน 2567  

ผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 

 

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. File »» DownLoad File

แกลลอรี่