รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS : รอบที่ 2 (Quota)

12 เม.ย. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS : รอบที่ 2 (Quota)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS : รอบที่ 2 TCAS   2 (Quota)

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา »» DownLoad File »» DownLoad File