ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

27 มี.ค. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ก.) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินายได้(สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. รายชื่อผู้ผ่านภาค ก. »» DownLoad File