การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

8 มี.ค. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ประกาศการรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 »» DownLoad File
2. กำหนดการรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2567 »» DownLoad File