ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota)

7 ก.พ. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 : ระบบ TCAS รอบที่ ๒ รอบโควตา (Quota) ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 »» DownLoad File