กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

18 ต.ค. 2565

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรม 7ส เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กรและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กำหนดให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2565 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55

แกลลอรี่