เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ U2T For BCG รอบที่ 3

5 ก.ค. 2565

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ U2T For BCG รอบที่ 3
เริ่มวันนี้ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
สนใจสมัคร คลิกที่ https://u2tbcg.com/
(เฉพาะตำบลที่ยังไม่มีผู้ร่วมโครงการครบตามจำนวน)

แกลลอรี่