งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567

12 ก.พ. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567

ชวนเที่ยวงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน  ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นอกจากของกินของช้อปแล้ว ยังมีการจัดอบรมวิชาชีพ การประกวดแข่งขัน การแสดงศิลปวัฒนธรรม มีอะไรบ้างมาดูกันได้เลย

• การฝึกอบรม

- ด้านการผลิตพืช

- ด้านความงามและแฟชั่น

- ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

- ด้านการเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ

- ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

• การแข่งขันด้านการเกษตรและเทคโนโลยี

- การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม

- การแข่งขันจัดสวนกล่องไม้ขนาดเล็ก

- การแข่งขันทักษะทางเครื่องจักรกลเกษตร

- การแข่งขันหุ่นยนต์ราชมงคลสุรินทร์

- การแข่งขันทักษะการควบคุมปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร

- การแข่งขันอีสปอร์ต

• การประกวดสัตว์

- การประกวดโคเนื้อลูกผสม

- การประกวดโคเนื้อพันธุ์แท้

- การประกวดควายปลักไทย

• การแสดงศิลปวัฒนธรรม

- โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

- โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

- โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

• การแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีเพื่อความสุข

• การแข่งขันวงดนตรี ราชมงคลสุรินทร์ Music Contest 2024

• การแข่งขัน A&T RMUTI Cover Dance Contest 2024

• การแข่งขันส้มตำลีลา

แกลลอรี่