ร่วมประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY “สุจริต โปร่งใส สุรินทร์ใสสะอาด 2567”

27 ธ.ค. 2566

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ร่วมประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY “สุจริต โปร่งใส สุรินทร์ใสสะอาด 2567”

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2566 เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมตามวาระ โอกาสนี้ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY “สุจริต โปร่งใส สุรินทร์ใสสะอาด 2567” งดการรับและการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แกลลอรี่