"ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

14 ธ.ค. 2566

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 67

แกลลอรี่