พิธีเปิดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566

17 พ.ย. 2566

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       พิธีเปิดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ห้างหุ้นส่วน ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ เพิ่มกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในงานช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 และเป็นการต้อนรับช้างที่เดินทางกลับบ้านและเข้าเมืองสุรินทร์เพื่อร่วมทำการแสดงงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์