การประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

27 พ.ย. 2566

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       การประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ พลอากาศโทฐานันดร์ ประทีปทอง ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ประธานการประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจะทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์