ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา

2 เม.ย. 2567

แผนกบริหารบุคคลและนิติการ

       ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา

๑.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ประจำงานบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา 

๒.ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา 

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ๒ อัตรา »» DownLoad File