การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุัน)

28 มี.ค. 2567

แผนกบริหารบุคคลและนิติการ

       การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุัน)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุัน)ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า             วุฒิปริญญาตรี สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน   ๑ อัตรา 

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ประกาศผลสอบ »» DownLoad File