ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้

25 มี.ค. 2567

แผนกบริหารบุคคลและนิติการ

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ »» DownLoad File