รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน จำนวน ๒ อัตรา

15 มี.ค. 2567

แผนกบริหารบุคคลและนิติการ

       รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)

๑.ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วุฒิปริญญาตรี สังกัด  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ประจำงานบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะเทคโนโลยี  การจัดการ จำนวน ๑ อัตรา 

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา »» DownLoad File