การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารงานทั่วไป วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

7 มี.ค. 2567

แผนกบริหารบุคคลและนิติการ

       การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารงานทั่วไป วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำงานบริหารงานทั่วไป         วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. ประกาศผลสอบ »» DownLoad File