รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS : รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์

16 ก.พ. 2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS : รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567ระบบ TCAS : รอบที่ 1 TCAS 

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา »» DownLoad File