รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

4 ต.ค. 2564

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) »» DownLoad File