รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย)

4 ต.ค. 2564

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย)

เอกสารดาวน์โหลด : 
1. รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย) »» DownLoad File