ข่าวกิจกรรม » ราชมงคลสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสาน เกมส์ ครั้งที่ 38
     ราชมงคลสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสาน เกมส์ ครั้งที่ 38 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นักกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภท ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง : นายอภิสิทธิ์ โปยทอง
ประเภท ชายคู่ เหรียญทองแดง : นายธนินธร รักษากิจ และ นายธนันชัย รักษากิจ
ประเภท คู่ผสม เหรีญทองแดง : นายธนันชัย รักษากิจ และ นางสาวดวงกมล บุญตา
ประเภท คู่ผสม : เหรียญเงิน : นายอภิสิทธิ์ โปยทอง และ นางสาววรางคณา ทองตื้อ ดูน้อยลง

นักกีฬาหมากกระดาน
สรุปผลกีฬาหมากกระดาน 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
หมากฮอส
1. ประเภทบุคคล
ชาย; รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายวุฒิชัย ศรีพฤกษ์ภูมิ
หญิง; รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวอมลวรรณ จันทร์ใด
2. ประเภททีม
ทีมชาย; รางวัลชนะเลิศ : นายวุฒิชัย ศรีพฤกษ์ภูมิ และนายติณณภพ ศรีจันทร์
ทีมหญิง; รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :นางสาวอาทิตยา ม่วงงาม และ นางสาวอมลวรรณ จันทร์ใด
หมากล้อม
1. ประเภทบุคคล
ชาย; รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายฐาปกร ตุ้มจันทร์
หญิง; รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวนพมาศ ศรปราบ
2. ประเภททีม
ทีมชาย;รางวัลชนะเลิศ : นายฐาปกร ตุ้มจันทร์ และ นายชัยวัฒน์ ครองยุติ
ทีมหญิง; รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวนพมาศ ศรปราบ และ นางสาวจุฑารัตน์ มีแก้ว
หมากรุกไทย
1. ประเภคบุคคล
ชาย; รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายธีรศักดิ์ สายวัน
หญิง; รางวัลชนะเลิศ : นางสาวปฐมพร สุขสมัย
2. ประเภททีม
ทีมชาย; รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายธีรศักดิ์ สายวัน และ นายบวรวิทย์ ปรัยนุ
ทีมหญิง; รางวัลชนะเลิศ : นางสาวปฐมพร สุขสมัยและ นางสาว ขนิษฐา โปรยทอง

ที่มา #ข่าวสนง. #พัฒนานักศึกษา #งานบริการการศึกษา ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เผยแพร่ 2 ก.ย. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» ร่วมการแข่งขัน "วิ่งมินิมาราธอน CHONG CHOM RUN 2022 อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565"
» พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG
» ราชมงคลสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสาน เกมส์ ครั้งที่ 38
» ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565
» ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565
» ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565
» ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
» ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
» กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
» ร่วมพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์ และพิธีถวายมหาสังฆทาน จำนวน 119 วัด
» ร่วมพิธีศาสนามหามงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
» ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาสภาพอุทกวิทยาและการใช้น้ำของแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ในลุ่มน้ำมูล ภายใต้โครงการจัดทำระบบติดตามและคาดการณ์สมดุลน้ำของแหล่งน้ำขนาดกลางและเล็ก ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ
» ร่วมพิธีตักบาตรกับช้าง ในโครงการ “ผู้ว่า พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้าง ท่ามกลางต็วลเลต็วง(ทะเลธง) ทุกวันเสาร์
» บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
» พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป
» พิธีอันเชิญถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
» พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุมณฑป
» กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
» พิธีถวายเครื่อราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
» ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล