ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข่าวเด่นวันนี้ » รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพิ่มเติม.. การเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2559 นั้น (วันและเวลาราชการ)

หรือติดต่อสมัครด้วยตนเองที่งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-6603080

ที่มา #ข่าวการศึกษา
เผยแพร่ 30 ธ.ค. 2015
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศระบบรับตรงนักศึกษา ปี 2559 »» DownLoad File
2. คู่มือการสมัครรอบรับตรง 2559 »» DownLoad File
3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ »» DownLoad File
4. คู่มือการรายงานขึ้นทะเบียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2560
» กำหนดพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
» ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สัตว์นำโชค คำขวัญ กีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ ๓๕
» เปิดระบบประเมินการสอน (Training Evaluation System) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» รับสมัครนักศึกษามีความสามารถพิเศษต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์
» กำหนดขนาดป้ายต่างๆ ราชมงคลสุรินทร์