แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 
 
 
จำนวนบุคลากร ประจำเดือน มกราคม 2564
จำนวนบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
จำนวนบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนา
รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้ารับการประเมินประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเท
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ต่ออายุ และเอาประกันภัยโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ ให้แก่ครูและ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเปิดสมุดบัญชีฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
แจ้งไปราชการออนไลน์
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม สำคัญของวิทยาเขตและจังหวัด ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมสำคัญของวิทยาเขตและจังหวัด ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นำพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโ
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนว
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
รายชื่อผู้มีสิทธิข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ว
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญ
รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ตำแหน่งพนักงานทั่ว
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าตอบแทนแรก
ระเบียบและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการฯ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ ฟูล ฟันด์ (สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการแต่งกาย
ประกาศ เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทน สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระด
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินการจัดทำผลงานทางวิชาการ และ
 
  วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานบริหารงานบุคล
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064