ข่าวกิจกรรม » กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
     27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำธรรมนูญสิงคเสลิต (อ่างน้ำตา) 
ที่มา #ข่าวสนง. #งานบริการการศึกษา ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เผยแพร่ 28 ก.ค. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ถวายในชุมนุมสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส และทำบุญกฐินตกค้าง 79 วัด ทอดถวาย ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์
» พิธีปิดและมอบรางวัลการประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 14th Rajamangala Surin National Conference : RSNC 2023) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566
» ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 14th Rajamangala Surin National Conference : RSNC 2023) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566
» ร่วมงานแถลงข่าว ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” จำนวน 46 ชนิดกีฬา จัดแข่งระหว่างวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6
» พิธีเปิดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566
» การประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
» พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
» พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งจอมสุรินทร์ รุ่นที่ 3 วาระที่ 2 เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
» พิธีฝึกซ้อมย่อยซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
» พิธีฝึกซ้อมย่อยซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
» กิจกรรม “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดจังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2566
» กิจกรรม “สภากาแฟ” จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2566
» กิจกรรมเชิดชูเกียรติ กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2566
» ร่วมหารือกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด และขนส่งจังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ฝึกหัดขับรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นด้านการขับรถแทรกเตอร์และรถขุดคูโบต้า
» กิจกรรมรวมพลังคนดี สานพลังคน พช. สู่ก้าวย่างการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
» โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพตอบแทนคุณแผ่นดิน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) “นวัตกร ทำดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2”
» ร่วมรับฟังการให้ความรู้ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 40
» ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
» การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัดสุรินทร์
» มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566