ข่าวกิจกรรม » โครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
     วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรม พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ การบรรยายการบริกรรม สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ ฯลฯ โดยวิทยากรสถาบันพลังจิตตานุภาพ ช่วงบ่ายนักศึกษารับฟังการบรรยายใน หัวข้อ จริยธรรม วินัย และการดำเนินชีวิตนักศึกษาใหม่

โดย ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ย้อนรอยภูมิหลัง สร้างพลังรักสามัคคี” โดยท่านอาจารย์ธนภัทร โสวภาค พร้อมทั้งสักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต สักการะศาลเจ้าพ่อโกดกง และเยี่ยมชมเกาะเสด็จประภาส ภาพโดย เอกรินทร์ ยืนยิ่ง 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 21 มิ.ย. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
» Open House
» 1 องค์กรชุดผ้าไหมสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไหมใส่เครื่องประดับ