ข่าวเด่นวันนี้ » ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารรอบที่ 1
     ยื่นเอกสารรอบที่ 1 (จะปิดรับเอกสาร) ในวันที่ 30 กันยายน 2565 รอบที่ 1 สามารถตรวจสอบรายชื่อเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ทางแฟนเพจงานพัฒนานักศึกษา RMUTI Surin หรือที่แผนกพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (โรงยิม)

นักศึกษาชาย สัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2544- 2545) ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่งานวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา(โรงยิม) แผนกพัฒนานักศึกษา

ขอให้เตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบ การทำเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ ดังนี้
1. แบบฟอร์ม ใบคําร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/3q96fn0 หรือขอรับได้ที่แผนกพัฒนานักศึกษา
2. สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9 2 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35 2 ฉบับ ( #หากยังไม่ได้ ให้ไปขอรับที่สัสดีอำเภอ/จังหวัด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
ทั้งนี้ แผนกงานวิชาทหาร จะประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และเฟสบุ๊คแฟนเพจนี้

ข้อควรทราบ :
- นักศึกษาที่ไม่ยื่นเอกสารตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาการขอผ่อนผันรับราชการทหารฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหารฯ เรียบร้อยแล้ว ต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ (สด.35) มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
- ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารต่อมหาวิทยาลัยอีกแต่จะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตาม วัน และเวลาที่ระบุในใบ สด.35

ช่องทางการส่งเอกสาร มี 2 ช่องทาง
- ช่องทางที่ 1 นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารได้ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (โรงยิม) ภาระงานวิชาทหาร
- ช่องทางที่ 2 ผ่านทางบริการของไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารมาตามที่อยู่ 145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 (แผนกพัฒนานักศึกษา)
นักศึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาระงานวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา(โรงยิม) หรือทางแอพพลิเคชั่น line http://line.me/ti/g/1oCjjMZ8qU

>>>>>นำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป<<<<< เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา #
เผยแพร่ 6 ก.ย. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
» กำหนดการรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) ประจำปีการศึกษา 2565
» การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567
» ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 /2566
» ติดต่องานราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า 96 ปี เกษตรสุรินทร์ 2 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลอาหาร ครั้งที่ 1
» สืบสานประเพณี “งัยเบ็นทม แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ”
» กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา ที่ 1 / 2566 เรียน
» การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14
» มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2566
» การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2566 (ฉบับที่ 2)
» ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน ทุกท่าน ทุกวิทยาเขต ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์
» โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
» รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
» การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 39
» มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา
» รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2566
» การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2566
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%