• ติดต่อเรา
  • » ติดต่อเราราชมงคลสุรินทร์
ข้อมูลการติดต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสุรินทร์

ที่อยู่ 145 หมู่ 15 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุริทร์ 32000
โทร 044-153062
แฟ็กซ 044-520764
รับสมัครนักศึกษา 044-153062 (ต่อ 1500-1550)