ข่าวเด่นวันนี้ » แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องพักนักศึกษา
     ด้วยมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ภายในห้องพักทุกอาคาร ทุกห้องพัก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพัก ฯ โดยมีกำหนดดำเนินงานระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 นักศึกษาสามารถดูตารางกำหนดการเข้าติดตั้งอุปกรณ์ได้จากภาพประกอบ

การติดตั้งอุปกรณ์มีความจำเป็นต้องใช้เสียง เนื่องจากมีการเจาะผนังปูนเพื่อร้อยท่อสายสัญญาณ อาจรบกวนการพักผ่อนของนักศึกษาในช่วงวันเวลาดังกล่าว

การติดตั้งอุปกรณ์มีความจำเป็นต้องเข้าติดตั้งภายในห้องพัก ดังนั้นขอความร่วมมือนักศึกษาอำนวยความสะดวกกับพนักงานติดตั้ง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน ไม่คล้องล็อกกุญแจสายยูนอกห้อง กรณีไม่อยู่ห้องพัก

เจ้าหน้าที่หอพักหรือแม่บ้านประจำอาคารจำเป็นต้องใช้กุญแจสำรองเปิดห้องพักเพื่อให้พนักงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องพัก กรณีไม่มีนักศึกษาอยู่ในห้องพัก 
ที่มา #ข่าวสนง. ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #หอพักสวัสดิการนักศึกษา
เผยแพร่ 20 ก.ค. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
» รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
» ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารรอบที่ 1
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG"
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
» ชมรม ฟิตเนส RMUTI SURIN fitness club
» ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมอบรม
» เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
» รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
» แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องพักนักศึกษา
» ประชาสัมพันธ์นักศึกษารหัส 65 และ นักศึกษารหัส 64 ถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา
» แจ้งถึงบัณฑิตวิทยาเขตสุรินทร์ที่สำเร็จการกศึกษา ปีการศึกษา 2563
» ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานธนาคารโรงเรียน
» รับสมัครนักกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38"
» ขอเชิญเที่ยวงาน วันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2565
» มหกรรมประกวดโคเนื้อ ควายไทย 29-31 กรกฎาคม 2565
» โอกาสครั้งสำคัญสำหรับนักศึกษา มทร.อีสานที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ RMUTI Innovative Startup 2022 Club
» มหกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
» ประกวดโครงงาน ปั้น ปลูก คิด[ส์] CSR Tollway Contest 2022
» ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร"งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9"