ข่าวเด่นวันนี้ » แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องพักนักศึกษา
     ด้วยมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ภายในห้องพักทุกอาคาร ทุกห้องพัก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพัก ฯ โดยมีกำหนดดำเนินงานระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 นักศึกษาสามารถดูตารางกำหนดการเข้าติดตั้งอุปกรณ์ได้จากภาพประกอบ

การติดตั้งอุปกรณ์มีความจำเป็นต้องใช้เสียง เนื่องจากมีการเจาะผนังปูนเพื่อร้อยท่อสายสัญญาณ อาจรบกวนการพักผ่อนของนักศึกษาในช่วงวันเวลาดังกล่าว

การติดตั้งอุปกรณ์มีความจำเป็นต้องเข้าติดตั้งภายในห้องพัก ดังนั้นขอความร่วมมือนักศึกษาอำนวยความสะดวกกับพนักงานติดตั้ง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน ไม่คล้องล็อกกุญแจสายยูนอกห้อง กรณีไม่อยู่ห้องพัก

เจ้าหน้าที่หอพักหรือแม่บ้านประจำอาคารจำเป็นต้องใช้กุญแจสำรองเปิดห้องพักเพื่อให้พนักงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องพัก กรณีไม่มีนักศึกษาอยู่ในห้องพัก 
ที่มา #ข่าวสนง. ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #หอพักสวัสดิการนักศึกษา
เผยแพร่ 20 ก.ค. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
» กำหนดการรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) ประจำปีการศึกษา 2565
» การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567
» ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 /2566
» ติดต่องานราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า 96 ปี เกษตรสุรินทร์ 2 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลอาหาร ครั้งที่ 1
» สืบสานประเพณี “งัยเบ็นทม แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ”
» กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา ที่ 1 / 2566 เรียน
» การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14
» มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2566
» การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2566 (ฉบับที่ 2)
» ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน ทุกท่าน ทุกวิทยาเขต ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์
» โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
» รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
» การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 39
» มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา
» รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2566
» การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2566
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%