ข่าวเด่นวันนี้ » มหกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
     มหกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

• สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
• สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
สมัครวันที่ 22-31 ก.ค. 65
ลดค่าสมัครทันที 50%!!

เมื่อท่านสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2565 ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 จะได้รับส่วนลด 50% ดังนี้
• ค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จากเดิมค่าสมัคร 1,000 บาท ลดเหลือ 500 บาท
• ค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จากเดิมค่าสมัคร 750 บาท ลดเหลือ 375 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• อาจารย์ภูวนาท มากแสน 098-5850633
• นางสาวภานุมาศ ปรากฎมาก 095-6799125

ที่มา #คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เผยแพร่ 8 ก.ค. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
» รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
» ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารรอบที่ 1
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG"
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
» ชมรม ฟิตเนส RMUTI SURIN fitness club
» ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมอบรม
» เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
» รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
» แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องพักนักศึกษา
» ประชาสัมพันธ์นักศึกษารหัส 65 และ นักศึกษารหัส 64 ถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา
» แจ้งถึงบัณฑิตวิทยาเขตสุรินทร์ที่สำเร็จการกศึกษา ปีการศึกษา 2563
» ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานธนาคารโรงเรียน
» รับสมัครนักกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38"
» ขอเชิญเที่ยวงาน วันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2565
» มหกรรมประกวดโคเนื้อ ควายไทย 29-31 กรกฎาคม 2565
» โอกาสครั้งสำคัญสำหรับนักศึกษา มทร.อีสานที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ RMUTI Innovative Startup 2022 Club
» มหกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
» ประกวดโครงงาน ปั้น ปลูก คิด[ส์] CSR Tollway Contest 2022
» ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร"งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9"