ข่าวเด่นวันนี้ » มหกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
     มหกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

• สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
• สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
สมัครวันที่ 22-31 ก.ค. 65
ลดค่าสมัครทันที 50%!!

เมื่อท่านสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2565 ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 จะได้รับส่วนลด 50% ดังนี้
• ค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จากเดิมค่าสมัคร 1,000 บาท ลดเหลือ 500 บาท
• ค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จากเดิมค่าสมัคร 750 บาท ลดเหลือ 375 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• อาจารย์ภูวนาท มากแสน 098-5850633
• นางสาวภานุมาศ ปรากฎมาก 095-6799125

ที่มา #คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เผยแพร่ 8 ก.ค. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
» กำหนดการรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) ประจำปีการศึกษา 2565
» การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567
» ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 /2566
» ติดต่องานราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า 96 ปี เกษตรสุรินทร์ 2 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลอาหาร ครั้งที่ 1
» สืบสานประเพณี “งัยเบ็นทม แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ”
» กำหนดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา ที่ 1 / 2566 เรียน
» การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14
» มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2566
» การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2566 (ฉบับที่ 2)
» ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.อีสาน ทุกท่าน ทุกวิทยาเขต ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์
» โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
» รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
» การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 39
» มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา
» รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2566
» การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2566
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%