ข่าวเด่นวันนี้ » ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย
     ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาฤดูร้อน รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนน ไม่สมบูรณ์ (I) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ และ รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนน ไม่สมบูรณ์ (I) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ มี.ค.– ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ส่งเอกสาร ณ แผนกการเงิน งานบริหารทรัพยากร * เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขติดต่อ : 044-513-273 หรือ 086-014-0547
๑๙– ๒๐ เม.ย. นักศึกษาตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ที่มา #ข่าวการศึกษา#ข่าวสนง.#
เผยแพร่ 5 มี.ค. 2021
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศ และรายชื่อ »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564
» เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (R2R) สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» ประกาศสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» สำรองชุดครุย
» โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
» บัณฑิตทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลภาวะมีงานทำ
» กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
» ประกาศมาตรการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานบุคคลากร อันเนื่องมาจากสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIBVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1
» รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
» คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง