ข่าวเด่นวันนี้ » เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
     เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
Promotion "มา5 จ่าย 4" จับกลุ่มมาอบรม 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน ( เฉพาะหลักสูตรขอใบอนุญาตใหม่ )

"นักเรียน นักศึกษา ลด 20%" เพียงนำหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือ เอกสารลงทะเบียนเรียน ฯลฯ
หลักสูตรการอบรม ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ - อบรม 5 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 400 บาท
หลักสูตรการอบรม ขอต่อใบอนุญาตขับรถ - อบรม 1 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 100 บาท

เปิดอบรม ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -15.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ **โปรดจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน** กรอกใบสมัคร 08.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ จองสำรองที่นั่ง / สอบถฟามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววารุณี บุตรงาม โทร. 089-179-6026

ที่มา #ข่าวสนง.#
เผยแพร่ 19 มิ.ย. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564
» เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (R2R) สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» ประกาศสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» สำรองชุดครุย
» โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
» บัณฑิตทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลภาวะมีงานทำ
» กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
» ประกาศมาตรการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานบุคคลากร อันเนื่องมาจากสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIBVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1
» รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
» คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง