ข่าวเด่นวันนี้ » เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
     เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
Promotion "มา5 จ่าย 4" จับกลุ่มมาอบรม 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน ( เฉพาะหลักสูตรขอใบอนุญาตใหม่ )

"นักเรียน นักศึกษา ลด 20%" เพียงนำหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือ เอกสารลงทะเบียนเรียน ฯลฯ
หลักสูตรการอบรม ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ - อบรม 5 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 400 บาท
หลักสูตรการอบรม ขอต่อใบอนุญาตขับรถ - อบรม 1 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 100 บาท

เปิดอบรม ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -15.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ **โปรดจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน** กรอกใบสมัคร 08.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ จองสำรองที่นั่ง / สอบถฟามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววารุณี บุตรงาม โทร. 089-179-6026

ที่มา #ข่าวสนง.#
เผยแพร่ 19 มิ.ย. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชน ระยะที่ 2
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์
» แบบสำรวจบริบท ปัญหา และความต้องการของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
» ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 63
» ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง RUN FOR CARE @ SURIN เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
» ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน และ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008