ข่าวเด่นวันนี้ » ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง RUN FOR CARE @ SURIN เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ๑๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงการระบาดของโรคติดต่ออันตรายในช่วงการจัดงานวิ่งได้
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้ร่วมงานเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง “๔th RUN FOR CARE @ SURIN” จากเดิมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
      สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนค่าสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbv6v8YTo5qAoUlvyscuGSBHekoi9nQ0_l_v2ALzgoeQ7DA/viewform

      หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACE BOOK: RUN for CARE at SURIN ,WEBSITE:WWW.SURIN.RMUTI.AC.TH ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-3318842 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 2 มี.ค. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชน ระยะที่ 2
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขตเลือกตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์
» แบบสำรวจบริบท ปัญหา และความต้องการของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
» ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 63
» ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง RUN FOR CARE @ SURIN เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
» ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน และ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008