ข่าวเด่นวันนี้ » ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง RUN FOR CARE @ SURIN เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ๑๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงการระบาดของโรคติดต่ออันตรายในช่วงการจัดงานวิ่งได้
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้ร่วมงานเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง “๔th RUN FOR CARE @ SURIN” จากเดิมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
      สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนค่าสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbv6v8YTo5qAoUlvyscuGSBHekoi9nQ0_l_v2ALzgoeQ7DA/viewform

      หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACE BOOK: RUN for CARE at SURIN ,WEBSITE:WWW.SURIN.RMUTI.AC.TH ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-3318842 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 2 มี.ค. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
» ประกาศมาตรการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานบุคคลากร อันเนื่องมาจากสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIBVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1
» รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
» คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์