ข่าวเด่นวันนี้ » ขอเชิญอบรม หลักสูตร เทคนิคและวิธีการบริหารจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ.ภาษีป้าย รุ่นที่ 1
     ขอเชิญอบรม หลักสูตร เทคนิคและวิธีการบริหารจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ.ภาษีป้าย รุ่นที่ 1 ในวันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2562 โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 (พร้อมเอกสารการอบรม อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 044-153607 หรือ 0-6364-13955
ท่านที่สนใจสามารถ >> ลงทะเบียนอบรม TAX or Excel <<


ที่มา #ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ
เผยแพร่ 22 พ.ย. 2019
เอกสารแนบดังนี้
1. คำสั่งคณะกรรมการและคณะวิทยากร »» DownLoad File
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมเอ๊กเซลและ การใช้งาน Google Drive เบื้องต้น สำนักงานส่วน ท้องถิ่น »» DownLoad File
3. การประยุกต์ใช้ function โปรแกรมเอ๊กเชล สำหรับสำนักงานส่วนท้องถิ่นและองค์กร อย่างมืออาชีพ (Professional) »» DownLoad File
4. การประยุกต์ใช้ function ในโปรแกรมตารางคำนวณ(เอ๊กเซล) และ การใช้งาน Google Drive ระดับกลาง สำหรับสำนักงานส่วนท้องถิ่น »» DownLoad File
5. เทคนิคและวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ. ภาษีป้าย และการติดตามลูกหนี้ภาษีค้าง »» DownLoad File
6. ใบสมัคร »» DownLoad File
7. หนังสือเชิญอบรม »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» ขอเชิญชมและให้กำลังใจแก่นักีฬารักบี้ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสุริทร์ ที่มีความสามารถด้านการพูดสุนทรพจน์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
» ขอเชิญอบรม หลักสูตร เทคนิคและวิธีการบริหารจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ร.บ.ภาษีป้าย รุ่นที่ 1
» ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
» รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาเทนนิส
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
» เปิดรับสมัครนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษางานภูมิทัศน์เพื่อท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์