ข่าวกิจกรรม » งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2562
     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสิรินธร อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน วางพานพุ่มถวายราชสักการะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2562 โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนัดถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีตลอดจนเห็นความสำคัญ ความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยในงานมหาวิทยาลัยฯได้ร่วมจัดบูทกิจกรรม การจำลองเทคโนโลยีการถ่ายภาพ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 8 ส.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 อัลบั้ม 4
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 อัลบั้ม 3
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 อัลบั้ม 2
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
» จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปล่อยสัตว์น้ำ
» ทำบุญตักบาตร 12 สิงหา
» งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2562
» พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
» พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
» โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒
» พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
» วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
» พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต และ พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
» มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง พ.ศ. 2562
» ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปีการศึกษา 2562
» โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
» วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดบูทนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์
» ประชุมเชิงวิชาการกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนสุรินทร์
» โครงการทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562