ข่าวเด่นวันนี้ » ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์
     สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์ โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ เวทีตลาดน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

รับสมัคร
- ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานงานอำนวยการ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์
- สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ประกวดรอบคัดเลือก ณ ตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์


วัน เวลาและสถานที่ที่ใช้ในการประกวดร้องเพลง
รอบคัดเลือก
1. ประเภทนักเรียน ระดับประถมวัย–ประถมศึกษา
ประกวดวันอาทิตย์ที่ 10,17 มีนาคม 2562
2. ประเภทนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา–อุดมศึกษา
ประกวดวันอาทิตย์ที่ 21,28 เมษายน 2562
3. ประเภทประชาชนทั่วไป
ประกวดวันอาทิตย์ที่ 12,26 พฤษภาคม 2562


รอบชิงชนะเลิศ
ประกวดวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ชิงเงินรางวัล
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย เกียรติบัตร

ที่มา #
เผยแพร่ 6 ก.พ. 2019
เอกสารแนบดังนี้
1. ใบสมัคร »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พ.ศ. 2562 
» ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์
» RUN for CARE at SURIN ชิงถ้วย ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
» งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 7
» รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์