ข่าวเด่นวันนี้ » ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑
     ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ แผนกการเงิน งานบริหารทรัพยากร * เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา (รอบที่ 1)
1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ่ายเอกสาร ให้อยู่หน้าเดียวกัน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุหมายเลขห้องพัก จำนวน 1 ฉบับ)
วันที่ ๑ - ๑๐ มิ.ย. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ
วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิ.ย. นักศึกษาตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ที่มา #ข่าวการศึกษา#
เผยแพร่ 2 เม.ย. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาหัวใจอินทรีย์"
» เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ ติดต่อรับ...หัวเชื้อน้ำหมักจาวปลวก และ หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์