ข่าวการศึกษา » ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
     ​ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา ESS ได้ที่ http://ess.surin.rmuti.ac.th/rmuti/registration/ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมส่งหลักฐาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม รายละเอียดดังประกาศ
สามารถยืนยันสิทธิ์ ได้ที่ LINK นี้ >> ยืนยันสิทธิ์

ที่มา #
เผยแพร่ 27 ก.พ. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (เพิ่มเติม) »» DownLoad File
2. คู่มือการขึ้นทะเบียน »» DownLoad File
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี »» DownLoad File
4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
» ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 4 การรับตรง
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 3 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับตรง
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ ๓)
» รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๒
» ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (TCAS) รอบที่ 2 การรับสมัครโควต้าแบบเขตพื้นที่
» ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 2
» รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๒
» รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
» รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรง
» ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560