ข่าวเด่นวันนี้ » กำหนดขนาดป้ายต่างๆ ราชมงคลสุรินทร์
     แผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้กำหนดขนาดป้ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
• 1 ป้ายตะแกรงใหญ่หน้ามหาลัยฯ3.00 เมตร16.00 เมตรบริเวณหน้าวิทยาเขตฯแบ่งครึ่งได้ (3*8 ม.)
• 2 ป้ายตะแกรงข้างหน้ามหาลัยฯ (เคลื่อนย้ายได้)3.90 เมตร2.10 เมตรป้อมยามหน้าวิทยาเขตฯ 2 ป้าย
• 3 ป้ายตะแกรงเหล็ก 3.90 เมตร2.10 เมตรใกล้ที่จอดรถ คทจ.
• 4 ป้ายตะแกรงเหล็ก 3.90 เมตร2.10 เมตรป้อมยามตรงข้ามหอพัก นศ.
• 5 ป้ายเคลื่อนที่ หน้าวิทยาเขตฯ (ขาตั้ง 3 เหลี่ยม)1.20 เมตร2.40 เมตรป้อมยามหน้าวิทยาเขตฯ
• 6 ป้ายเวที/ฉากหลัง2.10 เมตร3.90 เมตรอาคารอเนกประสงค์
• 7 ป้ายตะแกรงเหล็ก (เยื้องอาคารอเนกประสงค์)2.10 เมตร3.90 เมตรอาคารอเนกประสงค์
• 8 ป้ายฉากหลังห้องโสตทัศนศึกษา (แบบเต็มพื้นที่)1.80 เมตร4.70 เมตรห้องโสตทัศนศึกษา
• 9 ป้ายฉากหลังห้องโสตทัศนศึกษา (แบบเล็ก)1.20 เมตร2.40 เมตรห้องโสตทัศนศึกษา
• 10 ป้ายฉากหลังห้องประชุมชั้น 21.60 เมตร2.80 เมตรอาคารอำนวยการชั้น 2
• 11 ป้ายห้องประชุมใหญ่ (แบบเต็ม)1.50 เมตร10.00 เมตรอาคารหอประชุมโดม
• 12 ป้ายหน้าอาคาร คณะเกษตรศาสตร์1.90 เมตร2.90 เมตรคณะเกษตรศาสตร์ฯ
• 13 ป้ายในห้องประชุมพู่จอมพล1.18 เมตร2.36 เมตรคณะเกษตรศาสตร์ฯ
• 14 ป้ายโครงเหล็กหน้าอาคารคณะเกษตรศาสตร์ฯ1.90 เมตร2.90 เมตรคณะเกษตรศาสตร์ฯ
• 15 ป้ายติดเสาด้านข้าง ทางขึ้นห้อง สนง. คณบดีฯ1.40 เมตร1.50 เมตรคณะเกษตรศาสตร์ฯ
• 16 ป้ายขาตั้ง คณะเกษตรศาสตร์75.55 ซม.118 ซม.คณะเกษตรศาสตร์ฯ
• 17 ป้ายบริเวณที่รับลงทะเบียนหน้าห้อง ชัยพฤกษ์แดง1.50 เมตร3.20 เมตรคณะเกษตรศาสตร์ฯ
• 18 ป้ายเวทีห้องประชุม ชัยพฤกษ์แดง2.00 เมตร4.00 เมตรคณะเกษตรศาสตร์ฯ
• 19 ป้ายตะแกรงเหล็ก ลานกีฬาและวัฒนธรรม2.00 เมตร4.7 เมตรคณะเทคโนฯการจัดการ
สอบถามเพิ่มเติม แผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โทร 044-153062 ต่อ 1060 
ที่มา ####
เผยแพร่ 5 ก.พ. 2016
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» ประกาศนักศึกษาที่ยังไม่มีสมุดบัญชี ประสงค์ขอเปิดบัญชีธนาคาร
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561เฉพาะกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อ ระดับปริญญาตรี
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
» ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ (9th RSNC & 1st RSIC)
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์