• ติดต่อเรา
  • » ติดต่อเราราชมงคลสุรินทร์
แผนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนที่ วิทยาเขตสุรินทร์

ที่ตั้ง ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุริทร์ 32000
การคมนาคม
รถประจำทาง
รถสายสุรินทร์ - ปราสาท 274
รถส่วนบุคคล
เวลาทำการ ภาคปกติ 08.30 - 16.30 น. หยุด วันเสาร์ อาทิตย์