• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2020-10-23

23 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมสมทบกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก มทร.อีสาน เพื่อเป็นการให้กำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ